Home

SEV-TRAININGEN
Sociale en Emotionele Vaardigheidstrainingen
Het gaat in de politiek veel over goed rekenen en taal, maar ik denk dat het ook tijd is de jeugd lessen in emotionele en sociale ontwikkeling te geven.
(Jan Latten, hoogleraar demografie Universiteit van Amsterdam in de Volkskrant van vrijdag 24-12-2010)

De laatste tijd ziet de kinderarts problemen complexer worden: het aantal patiëntjes met alleen lichamelijk klachten daalt, terwijl het aantal kinderen met gedrags- of geestelijke problemen, op school of in het gezin, groeit.
(Journalist Serge Sekhuis in gesprek met dr. Jamiui Busari, kinderarts in het Atriumziekenhuis Heerlen in dagblad De Limburger van dinsdag 27 september 2011)

SEV-TRAINING VOOR KINDEREN
SEV-trainingen zijn weerbaarheids- en gedragstrainingen op maat, voor kinderen van 4 t/m 18 jaar. Bij deze trainingen wordt behalve aan mentale en sociale vaardigheden van kinderen veel aandacht besteed aan de emotionele ontwikkeling en het emotionele bewustzijn, het lichaamsbewustzijn, het zelfbewustzijn en de zelfstandigheid. Er wordt behalve aan mentale en sociale vaardigheden veel aandacht besteed aan de emotionele ontwikkeling en het emotionele bewustzijn, het lichaamsbewustzijn, het zelfbewustzijn en de zelfstandigheid.
Een kind maakt vanaf de geboorte een ontwikkeling door in sociaal en emotioneel gedrag. Het zijn vaardigheden die een kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen, niet alleen thuis, maar ook op school en bij clubs en verenigingen. In de meeste gevallen verloopt deze ontwikkeling en de groei naar volwassenheid zonder problemen, maar het kan vóórkomen dat de ontwikkeling niet verloopt zoals gewenst. Dit kan veel oorzaken hebben.
Ouders vinden het soms moeilijk om hiervoor hulp te vragen. Toch is het belangrijk voor het kind. Geen enkele hulpvraag is hetzelfde en elke hulpvraag heeft een specifieke aanpak nodig. In een intakegesprek met de ouders wordt in kaart gebracht wat de hulpvraag is en daarna wordt aangegeven welke hulp geboden kan worden. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld. Ook kan ouderbegeleiding geboden worden, al dan niet samen met het kind.

COACHING VOOR VOLWASSENEN
In het leven komt elke volwassene regelmatig voor grote vraagstukken en keuzes. Dit kan je soms danig verwarren en je kunt bang zijn om een keuze te maken omdat je niet weet wat de goede keuze is. Ook zijn er mensen die onzeker worden van de reacties van anderen op hun functioneren. Voor meer informatie kun je contact opnemen.

OPLEIDING TOT SEV-TRAINER

In het centrum wordt sinds 2009 ook de opleiding tot SEV-trainer® verzorgd. Vind jij het een uitdaging om met kinderen te werken op dagverblijven, basisscholen of in je eigen praktijk? Dan is de opleiding tot SEV-trainer wellicht iets voor jou! Vraag informatie over de mogelijkheden.